Tele: 08-4029941 • Fri frakt över 499kr • Leverans 1-3 dagar

Köpvillkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Metro Nordic Sweden AB, organisationsnummer 556585-0046, Box 7130 103 87 Stockholm nedan kallat ”InMyCorner”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.inmycorner.se.

Priser och Avgifter

De priser som anges på www.inmycorner.se. anges inklusive mervärdesskatt (moms). Fri frakt gäller på köp från 499kr inom Sverige, om inte annat anges.

Upprättande av avtal om köp

Varor beställs på www.inmycorner.se. eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av InMyCorner via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. InMyCorner ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Leverans

InMyCorner använder följande fraktalternativ:

Paket, varorna skickas till närmaste utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID handling uppvisas.

Hemleverans sker med en extra kosntad, för varor som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans under dagtid. Avisering vid hemleverans sker per telefon.

Normal leveranstid är 1 – 4 arbetsdagar från det att InMyCorner har bekräftat din beställning via e-post. I samband med att din order skickas från InMyCorner´s lager så skickas ett mail till angiven mailadress. Paketet borde då nå dig inom 2 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 2 arbetsdagar ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till InMyCorner. Om detta sker debiteras du en avgift på 180 kr (SEK) för kostnader hänförliga till InMyCorner administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vill du under denna tid returnera din vara kontakta kundtjänst så skickar vi ut en retursedel. InMyCorner har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Du som kund har självklart rätt att prova och undersöka produkten hemma för att säkerställa att produkten motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en oanvänd vara med tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Du kan också meddela InMyCorner om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett.

 

Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas sedan till följande adress: Metro Nordic Sweden AB, organisationsnummer 556585-0046, Box 7130 103 87 Stockholm

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och InMyCorner eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som InMyCorner har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till InMyCorner ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts. InMyCorner förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. InMyCorner har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Retur av kampanjvaror

Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.

Transportskador

InMyCorner ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. InMyCorner rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämnings ombudet och därefter kontaktar InMyCorner´s kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Betalning

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du InMyCorner´s allmänna villkor. Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker.

Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

Behöver du uppdatera dina adressuppgifter gör du det på Klarna.se

Force Major

I händelse av omständigheter som står utanför InMyCorner skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska InMyCorner´s förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som InMyCorner rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter

Denna policy förklarar hur webbplatsen inmycorner.se samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Policyn riktar sig till dig som är besökare på webbplatsen.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats använder vi nätidentifierare (t.ex. ip-nummer) och tidsstämplar för att få vetskap om hur många användare som besöker vår webbplats. De uppgifterna som samlas in i detta syfte avidentifieras direkt så att vi inte behandlar några personuppgifter om dig. Den rättsliga grunden för denna insamling är vårt berättigade intresse att förbättra vår webbplats och föra statistik över hur vår webbplats används. Det underlättar för vidareutveckling av vår produkt för att skapa en än bättre användarupplevelse.

Marknadsföring

Med ditt samtycke använder vi nätidentifierare som skickas från din enhet skicka generell marknadsföring, såsom tex nyhetsbrev om du signat upp dig. Detta görs med hjälp av cookies och liknande teknologier. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies och liknande teknologier för marknadsföring, hur du kan återkalla ditt samtycke för denna behandling och när dessa cookies raderas ber vi dig läsa vår policy om Användning av cookies.

Tillhandahålla tjänsten, dela och lagra uppgifter

Vi använder dina kontakt- och personuppgifter, betaluppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i syfte att tillhandahålla vår tjänst enligt våra användarvillkor. Det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera beställning och administration av ditt köp, inklusive leverera vara och få betalt. Avseende kundservice vill vi kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål som är relaterande till våra produkter eller webbplats. Rörande reklamationer behandlar vi dina uppgifter för att uppfylla skyldigheter gentemot konsumentlagstiftning och vi behandlar dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund baserat på ömsesidigt köpavtal.

Om vi genomför tävlingar eller event hanteras användningen av dina uppgifter för att kunna administrera eller följa upp tävlingar/event, bekräftelser, information om vinnare etc.

Vi delar inte dina kontaktuppgifter eller andra uppgifter utan ditt medgivande med undantag om det är ett lagkrav eller tillåtet enligt lag. Vi delar uppgifter med företag som tex frakt och logistikföretag, bakn elelr betalningslösningsföretag och då enbart med företag som har säker hantering av personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor.

Vi lagrar information om dig som kund för att kunna ge bra service och vi sparar uppgifterna så länge som är nödvändigt mot de ändamål uppgifterna samlades in för, alternativt i enlighet med tillämplig lag. I samband med fakturering sparas vissa uppgifter i 7 år för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.

Vid köp-, order-, och användarhistorik där det förekomemr ej anonymiserade uppgifter raderar vi sådan historik 6 månader efter transaktionsdatum. Rörande kundserviceärende sparas uppgifter till specifikt ärende är löst eller raderas 6 månader efter transaktion om det rör ett köp.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig InMyCorner rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är InMyCorner inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med InMyCorner kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.inmycorner.se. Senast uppdaterat: 2018-02-13